Forum i Strategia

Jednym z elementów kończących realizację projektu „Rowerem przez krainę Lewarta – promocja oferty turystyki rowerowej Ziemi Lubartowskiej” było Forum poświęcone podsumowaniu prac  nad Strategią promocji produktu turystycznego Ziemi Lubartowskiej opracowanej w ramach projektu . Podczas forum zaprezentowano projekt strategii a uczestnicy mogli wnosić swoje uwagi do dokumentu.
„Rowerem przez krainę Lewarta – promocja oferty turystyki rowerowej Ziemi Lubartowskiej”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.2  Promocja kultury i turystyki.