Rowerem przez krainę Lewarta. Konferencja inaugurująca

Nawet 10 tysięcy osób może przyjechać 3 lipca do Lubartowa aby wziąć udział w XVIII Święcie Roweru. To jedna z ośmiu imprez rowerowych jakie zaplanowano w tym roku w ramach projektu promującego turystkę rowerową Ziemi Lubartowskiej”.

Chcemy przyciągnąć jak najwięcej miłośników turystki rowerowej – mówił podczas konferencji inaugurującej projekt Burmistrz Janusz Bodziacki.   Turystyka rowerowa to w ostatnich latach coraz bardziej popularny sposób na spędzanie wolnego czasu. Ubiegłoroczne Święto Roweru zgromadziło ponad 7 tysięcy uczestników. Jest to wielki potencjał, który stanowi doskonałą bazę do wypracowania na nim oryginalnego produktu turystycznego dla Lubartowa i Ziemi Lubartowskiej, co będziemy próbowali osiągnąć między innymi poprzez realizację niniejszego projektu.

Realizując projekt „Rowerem przez krainę Lewarta” Miasto Lubartów chce osiągnąć kilka celów, które przyczynią się do lepszej rozpoznawalności Lubartowa. Po pierwsze, wspierając działania organizatorów XVIII już Święta roweru jeszcze szerzej rozpropagować ideę tej imprezy, która już w tym momencie jest jedną z największych, jeśli nie największą tego typu imprezą w Europie i być może na świecie. Coraz więcej osób przyjeżdża również z innych miast, a po przyjemnie spędzonym dniu, dzieli się tą informacją ze znajomymi , którzy odwiedzają nas w następnym roku. Trudno sobie wyobrazić lepszą promocję miasta i powiatu, czy bardziej rozpoznawalny produkt turystyczny.

Projekt „Rowerem przez krainę Lewarta – promocja turystyki rowerowej Ziemi Lubartowskiej to również współpraca. Zarówno na poziomie instytucjonalnym, jako partnerstwo Miasta i Powiatu Lubartowskiego oraz okolicznych gmin, jak również w aspekcie współpracy z organizacjami pozarządowymi. W trakcie realizacji projektu miasto zawarło porozumienia o współpracy z Miejskim Klubem Sportowym Lewart Autonomiczna Grupa Sekcji oraz Miejskim Kołem Turystyki Rowerowej Relax. Ta współpraca to przykład pomostu, poprzez który możemy dążyć do zawiązywania trwałych partnerstw na rzecz budowania wspólnego dobra, zarówno w aspekcie sposobu spędzania czasu wolnego, jak i w sprawach o istotnym znaczeniu dla naszej lokalnej społeczności.

Na realizację projektu „Rowerem przez krainę Lewarta – promocja oferty turystyki rowerowej Ziemi Lubartowskiej” maisto otrzymało 452 900,00 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.2 Promocja kultury i turystyki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa VII Kultura i turystyka międzyregionalna. Jednym z elementów projektu jest też przygotowanie Strategii Promocji Produktu Turystycznego Ziemi Lubartowskiej.