Za nami Rowerowa Majówka!

Kilkuset rowerzystów wyruszyło na trasy lubartowskiej „Rowerowej Majówki. Rowerzyści mieli do dyspozycji pięć opisanych i oznakowanych tras prowadzących po urokliwych miejscach ziemi lubartowskiej, nie zabrakło więc rowerzystów chętnych do aktywnego spędzenia majowej soboty.

Rowerowa Majówka to pierwsza z imprez w ramach współfinansowanego ze środków europejskich projektu „Rowerem przez krainę Lewarta promocja turystyki rowerowej ziemi Lubartowskiej ”. Kolejna Rowerowe Cross Country już 12 czerwca w Nowodworze.

Projekt „Rowerem przez krainę Lewarta – promocja oferty turystyki rowerowej Ziemi Lubartowskiej” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 200-2013, Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna. Działanie 7.2 Promocja kultury i turystyki.