Trasa 1 (65 km)

Lubartów – Chlewiska – Pałecznica – Dębica – Wola Sernicka – Nowa Wola – Czerniejów – Zawieprzyce –Jawidz – Rokitno – Baranówka – Łucka Kol. Górna –Jacek – Lubartów

Jedziemy przez park miejski w kierunku rzeki Wieprz aleją topolową. Dojeżdżamy do skrzyżowania dróg polnych. Skręcamy w lewo i zaraz za mostkiem wjeżdżamy w ścieżkę znajdującą się po prawej stronie drogi. Jedziemy wzdłuż rzeki Wieprz do miejscowości Chlewiska. W Chlewiskach przecinamy drogę asfaltową na wprost i udajemy się na most kolejowy. Przejeżdżamy przez most i jedziemy po lewej stronie torów do pierwszej drogi prowadzącej przez tory . Tutaj skręcamy w prawo i kierujemy się w stronę zabudowań w Pałecznicy. Dojeżdżamy do skrzyżowania dróg w formie ronda. Na rondzie udajemy się na wprost z lekkim skosem w lewo. Po prawej stronie drogi mijamy kościół, sklep spożywczy, remizę strażacką , szkołę. Za szkołą skręcamy w prawo a następnie w lewo i dojeżdżamy do zalewu znajdującego się na skraju lasu. Mijamy zalew i udajemy się główną drogą leśną przez las, pola. Przecinamy na wprost jedną drogę asfaltową, po niedługim czasie drugą drogę asfaltową i dojeżdżamy do skrzyżowania dróg w Woli Sernickiej. Mijamy na skrzyżowaniu dróg po prawej stronie krzyż przydrożny , skręcamy w lewo- kierunek południowo- wschodni.
Dojeżdżamy no Nowej Woli. W Nowej Woli przejeżdżamy przez skrzyżowanie dróg asfaltowych . Po lewej stronie mijamy budynek Szkoły Podstawowej a nieco dalej po prawej stronie remizę strażacką. Po przejechaniu około jednego kilometra dojeżdżamy do rozdroża dróg z kapliczką/ punkt charakterystyczny – na środku rozdroża stoi samotne drzewo /, gdzie skręcamy w prawo. Jedziemy przez łąki ,dojeżdżamy do drogi asfaltowej, skręcamy w lewo i dojeżdżamy do Czerniejowa. Mijamy Czerniejów, dalej droga łąkowa doliną rzeki Wieprz doprowadzi nas do Zawieprzyc. W Zawieprzycach za dużą ,murowaną , okazałą kapliczką skręcamy w prawo. Po lewej stronie mijamy ruiny zamku, przejeżdżamy na wprost most na rzece Wieprz i dojeżdżamy do drogi asfaltowej Łęczna – Lubartów, gdzie skręcamy w prawo. Przejeżdżamy przez miejscowości Jawidz, Wólkę Rokicką ,Rokitno, Baranówkę. Przed Łucką skręcamy w prawo i drogą łąkową przez Jacek udajemy się do Lubartowa.