Trasa nr 14 (17 km)

Lubartów, (parking ”Gaspolu”) ul. Gazowa - Nowodwór - Kozłówka - Siedliska – kol. Skrobów – Skrobów - Lubartów ul. Gazowa (parking „Gaspolu”)

Wyruszamy z parkingu” Gaspolu ”znajdującego się przy ulicy Gazowej  w Lubartowie i udajemy się w kierunku południowym. Dojeżdżamy do skrzyżowania z ulicą Nowodworską. Na skrzyżowaniu dróg, skręcamy w prawo. Po przejechaniu około pięciuset metrów przejeżdżamy przez obwodnicę miasta Lubartowa i dalej jedziemy prosto. Po lewej stronie mijamy „ścianę” Lasów Kozłowieckich. Przejeżdżamy przez miejscowość Nowodwór i dojeżdżamy do miejscowości Kozłówka. Po prawej stronie mijamy Zespół Pałacowo- Parkowy Zamoyskich, za pałacem skręcamy w prawo i dojeżdżamy do drogi asfaltowej Kamionka- Lubartów. Dalej jedziemy prosto , mijamy miejscowość Siedliska, miejscowość Skrobów i dojeżdżamy do Lubartowa .Na  rogatce Lubartowa skręcamy w prawo w ulicę Gazową i po przejechaniu kilkuset metrów znajdujemy się na mecie I trasy Lubartowskiego Święta Roweru.