Trasa nr 15 (35 km)

Lubartów, (parking ”Gaspolu”) ul. Gazowa - Nowodwór - Kozłówka – Dąbrówka – Wólka Krasienińska – Biadaczka –Samoklęski – Kamionka - Siedliska – kol. Skrobów –Skrobów - Lubartów ul. Gazowa (parking „Gaspolu”)

Wyruszamy z parkingu” Gaspolu ”znajdującego się przy ulicy Gazowej  w Lubartowie i udajemy się w kierunku południowym. Dojeżdżamy do skrzyżowania z ulicą Nowodworską. Na skrzyżowaniu dróg, skręcamy w prawo. Po przejechaniu około pięciuset metrów przejeżdżamy przez obwodnicę miasta Lubartowa i dalej jedziemy prosto. Przejeżdżamy
przez miejscowość Nowodwór, Kozłówkę. W Kozłówce na skrzyżowaniu dróg skręcamy w lewo i udajemy się w kierunku miejscowości Dąbrówka. Przejeżdżamy przez kompleks Lasów Kozłowieckich. Dojeżdżamy do miejscowości Dąbrówka. W Dąbrówce jedziemy cały czas główną drogą . Po prawej stronie mijamy niewielki zbiornik wodny i sklep. Dojeżdżamy do Wólki Krasinińskiej, jedziemy dalej prosto w kierunku Starościna. Przejeżdżamy przez miejscowość Biadaczka. Dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą 809 Lublin-Przytoczno, skręcamy w prawo na Przytoczno. Jedziemy cały czas główną drogą aż do Samoklęsk. Mijamy po drodze rzeczkę Mininę, po prawej stronie Dworek rodu Weyssenhoffów z Zespołem Parkowym. Kontynuujemy jazdę prosto w kierunku Kamionki. W Kamionce po lewej stronie mijamy miejscowy cmentarz z okazałą kaplicą cmentarną Zamoyskich. Dojeżdżamy do centrum Kamionki do skrzyżowania dróg Michów – Lubartów, skręcamy w prawo w kierunku Lubartowa. Jedziemy główną drogą przez Siedliska, Skrobów Kolonię , Skrobów  aż do rogatki lubartowskiej. Na rogatce skręcamy w prawo w ulicę Gazową i dojeżdżamy do mety II trasy Lubartowskiego Święta Roweru.