Trasa nr 16 (34 km)

Lubartów, (parking ”Gaspolu”) ul. Gazowa - ul. Nowodworska – ul. Krańcowa –Annobór Kolonia – Annobór – Rezerwat „Kozie Góry” –Nowy Staw – Nasutów „Dwór” – Stary Tartak – Rezerwat „Kozie Góry”- Annobór – Annobór Kolonia – Lubartów ul. Krańcowa –ul. Nowodworska – ul. Gazowa (parking „Gaspolu”)

Wyruszamy z parkingu” Gaspolu ”znajdującego przy ulicy Gazowej  w Lubartowie i udajemy się w kierunku południowym. Dojeżdżamy do skrzyżowania z ulicą Nowodworską.Na skrzyżowaniu dróg, skręcamy w lewo. Przed wiaduktem kolejowym skręcamy w prawo w ulicę Krańcową. Po przejechaniu około 1 km  skręcamy także w prawo w ulicę Składową. Przejeżdżamy przez Annobór Kol., Annobór .Na końcu miejscowości Annobór zjeżdżamy z drogi asfaltowej  prosto do Lasu Kozłowieckiego / droga asfaltowa skręca pod kątem 90 stopni w lewo . Po przejechaniu około 500 metrów odbijamy po skosie w lewo. Przejeżdżamy przez Rezerwat „ Kozie Góry” i dojeżdżamy ścieżką asfaltową do dróżki leśnej Kopanina – Stary Tartak, gdzie skręcamy w prawo. Na pierwszym skrzyżowaniu dróg skręcamy w lewo w szeroką drogę leśną (po prawej stronie tej drogi ustawiony jest znak” Zakaz Zatrzymywania się i postoju”). Jedziemy do końca lasu nigdzie nie skręcając. Przejeżdżamy przez  miejscowość Nowy Staw. Dojeżdżamy do parkingu leśnego na którym zawracamy w prawo. Szeroką drogą leśną dojeżdżamy do Starego Tartaku. Po lewej stronie mijamy leśniczówkę, udajemy się w prawo w kierunku Kopaniny. Po przejechaniu około 3 km, skręcamy w lewo w  tą samą drogą, którą przyjechaliśmy z Lubartowa. Przez Rezerwat „Kozie Góry”, Annobór  ulicę Składową, Krańcową, Nowodworską  wracamy na parking „Gaspolu” –  metę III trasy Lubartowskiego Święta Roweru.