Trasa nr 17 (58 km)

IV Trasa Lubartowskiego Święta Roweru (czarna) Lubartów (parking ”Gaspolu” ul. Gazowa)
ul. Nowodworska – ul. Krańcowa – ul. Składowa – Kol. Annobór – Annobór – Majdan Kozłowiecki – Wandzin – Kopanina – Stary Tartak – Nasutów – Krasienin – Kol. Krasienin – Starościn – Samoklęski – Kamionka – Siedliska – Kol. Skrobów – Lubartów (parking ”Gaspolu” ul. Gazowa)

Wyruszamy z parkingu „Gaspolu” znajdującego się przy ulicy Gazowej w Lubartowie i udajemy się w kierunku południowym. Dojeżdżamy do skrzyżowania z ulicą Nowodworską. Na skrzyżowaniu dróg skręcamy w lewo. Przed wiaduktem kolejowym skręcamy w prawo w ulicę Krańcową. Po przejechaniu około 1,5 km skręcamy także w prawo w ulicę Składową. Jedziemy drogą asfaltową przez miejscowości Annobór Kol., Annobór, Majdan Kozłowiecki, Wandzin. Za Wandzinem zjeżdżamy z drogi asfaltowej i jedziemy prosto wzdłuż torów kolejowych. Wjeżdżamy na drogę krajową E19 w Kopaninie. Po przejechaniu kilkudziesięciu metrów skręcamy w prawo w dróżkę asfaltową, która doprowadzi nas do Starego Tartaku. W Starym Tartaku skręcamy w lewo. Jedziemy cały czas prosto w kierunku południowym do miejscowości Nasutów. W Nasutowie skręcamy w prawo. Dojeżdżamy do miejscowości Krasienin. W Krasieninie skręcamy w prawo w drogę nr 809. Przez miejscowości Krasienin Kol., Starościn, Samoklęski dojeżdżamy do Kamionki. W Kamionce skręcamy w prawo w kierunku Lubartowa. Jedziemy główną drogą przez miejscowości Siedliska, Skrobów Kol. Na rogatce lubartowskiej skręcamy w prawo w ul. Gazową. Dojeżdżamy do parkingu „Gaspolu” – mety Lubartowskiego Święta Roweru.