Trasa nr 7 (ok. 50 km)

Lubartów – Lisów – Brzeziny – Firlej – Kunów – Rybak – Baran – Czerwonka Podleśna – Wola Mieczysławska – Skrobów - Lubartów

Od stacji CPN jedziemy ulicą Kopernika. Za kościołem parafialnym i przydrożną kapliczką skręcamy w prawo. Jedziemy przez miejscowość Lisów do miejscowości  Brzeziny. W Brzezinach skręcamy w lewo. Dojeżdżamy do trasy Lubartów – Firlej przez Przypisówkę. Tu skręcamy w prawo, a następnie za kilkadziesiąt metrów  w pierwszą polną dróżkę w lewo, która doprowadzi do lasu.
U w a g a 1
Przed wjazdem do lasu należy przygotować kompas, gdyż dalszy opis trasy będzie niemożliwy. Jadąc dalej tym traktem wjedziemy w las. Należy jechać w kierunku północnym na obszarze ograniczonym drogami asfaltowymi Lubartów – Firlej  przez Czerwonkę oraz Lubartów – Firlej przez Przypisówkę aż dojedziemy do Firleja. Objeżdżamy jezioro Firlej i dojeżdżamy do drogi krajowej E19. Skręcamy w prawo. Po przejechaniu kilkuset metrów skręcamy w pierwszą drogę asfaltową w lewo- kierunek Budy. Następnie w prawo – kierunek Kunów. Mniej więcej w połowie miejscowości Kunów tuż za mijanym lasem skręcamy w lewo w drogę polną i jedziemy wzdłuż ściany lasu.
U w a g a  2
Ponownie należy przygotować kompas bądź busolę Wjeżdżamy do lasu poruszając się w kierunku południowo – wschodnim / my przyjęliśmy zasadę – „dojeżdżając do drogi lub skrzyżowania bądź rozdroża na zmianę skręcamy w pierwszą drogę w lewo, w pierwszą drogę w prawo, w pierwszą drogę w lewo …..itd. w kierunku południowym, wschodnim lub południowo – wschodnim, pod warunkiem, że droga w którą skręcamy nie jest drogą łąkową /. Do dwóch dróg asfaltowych, przez które przejeżdżamy, wykorzystaliśmy w/w zasadę. Po zjechaniu z drugiej drogi asfaltowej w lewo znajdujemy się w obszarze ograniczonym trasami: - Lubartów – Kamionka  - Kamionka – Firlej – Firlej – Lubartów. Poruszając się nadal według tej zasady będziemy zbliżać się do Lubartowa. Najlepszym rozwiązaniem byłoby dotarcie do Skrobowa, gdzie po skręceniu w dróżkę asfaltową na wschód i po przejechaniu obwodnicy, dojechać ulicą Aleje  Zwycięstwa do łuku torów kolejowych.