Trasa nr 3 (48 km)

Lubartów -Nowodwór Piaski - Nowodwór Krzaki - Dębowiec – Dąbrówka – Nasutów – Staw „Wzory” – Rudka Kozłowiecka - Kol. Wola Niemiecka – Niemce – Kol. Wólka Rokicka – Baranówka – Łucka Kol. Górna –Jacek – Lubartów

Ulicą Składową udajemy się do miejscowości Annobór Kolonia. Za wiaduktem na obwodnicy miasta Lubartowa skręcamy w prawo. Jedziemy wzdłuż obwodnicy. Przed Cmentarzem Wojennym z okresu I Wojny Światowej skręcamy w lewo. Przejeżdżamy przez miejscowość Nowodwór Piaski. Dojeżdżamy do trasy Lubartów – Kozłówka, gdzie skręcamy w lewo.Jedziemy przez Nowodwór. Po przejechaniu kilkuset metrów skręcamy w lewo w pierwszą drogę asfaltową. Dojeżdżamy do skraju lasu , skręcamy w prawo. Drogą łąkową i drogami polnymi, jedziemy wzdłuż skraju lasu w kierunku zachodnim. Dojeżdżamy do drogi asfaltowej Kozłówka – Dąbrówka. Skręcamy w lewo. Dojeżdżamy do Dąbrówki. Na rozdrożu dróg po prawej stronie mijamy kapliczkę i sklep spożywczy, skręcamy w lewo. Drogą polną jedziemy w kierunku lasu. Droga ta doprowadza nas do Nasutowa do pałacu Fundacji „Nowy Staw”. Zaraz za pałacem skręcamy w lewo, jedziemy skrajem lasu, wjeżdżamy w las. Na pierwszym skrzyżowaniu w lesie skręcamy w prawo. Od tej pory trasa nasza pokrywa się ze ścieżką rowerową po Kozłowieckim Parku Krajobrazowym, która doprowadzi nas do stawów „Wzory”. Zaraz za stawami skręcamy  w prawo i jedziemy skrajem zagajnika w kierunku południowym. Przecinamy drogę asfaltową Nasutów –Niemce/ i jedziemy na wprost. Na pierwszym skrzyżowaniu dróg z krzyżem przydrożnym, skręcamy w lewo, dojeżdżamy do drogi asfaltowej.  Droga ta (główna) zaprowadzi nas do Woli Niemieckiej. Przecinamy drogę krajową E 19, Białystok – Lublin i udajemy się na wprost w kierunku St. Kolejowa Bystrzyca. Za rondem skręcamy w lewo. Dojeżdżamy do drogi asfaltowej Niemce – Łęczna , skręcamy w prawo. Przejeżdżamy przez przejazd kolejowy i tuż za nim skręcamy w lewo. Jedziemy na północ wzdłuż torów kolejowych. Dojeżdżamy do drogi asfaltowej, skręcamy w prawo. Po prawej stronie mijamy wysypisko śmieci w Rokitnie. Zaraz za wysypiskiem przed laskiem skręcamy w lewo. Jedziemy skrajem lasu. Kilkadziesiąt metrów za laskiem skręcamy w prawo i kierując się na północ dojeżdżamy do Kol. Wólka Rokicka. Przy kapliczce skręcamy w lewo. Dróżką asfaltową udajemy się do Wólki Rokickiej . W Wólce Rokickiej skręcamy w lewo. Przez Baranówkę , Kol. Łucka Górna, Jacek dojeżdżamy do Lubartowa.